Umowa kupna sprzedaży quada – wzór

16.00 

Umowa kupna sprzedaży quada jest dość podobna do tej, którą zawiera się podczas nabywania samochodu. W obu dokumentach można jednak znaleźć kilka różnic, wynikających przede wszystkim z nieco innej specyfikacji tych pojazdów.

Ponieważ transakcja zakupu i sprzedaży quada jest w Polsce o wiele rzadsza, to w umowach często zdarzają się poważne błędy lub braki, które w przypadku sporów między stronami mogą być bardzo problematyczne.

Umowa kupna sprzedaży quada — przykładowa konstrukcja

Prawidłowo sporządzona umowa kupna sprzedaży quada w każdym przypadku będzie zawierała miejsce i datę zawarcia transakcji, a osoby zapobiegliwe umieszczą także godzinę jej podpisania. Oprócz tego elementu, w dokumencie należy uwzględnić:

  • określenie obu stron oraz ich dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL, numer i serię dowodu osobistego),
  • dane quada (marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN, numer podwozia i ramy),
  • cenę sprzedaży przedmiotu,
  • podpisy kupującego i sprzedającego na obu egzemplarzach umowy,
  • dokładny opis usterek pojazdu, jeśli takie występują.

Dzięki powyższym informacjom i podpisom obu stron, kupujący i sprzedający potwierdzają przekazanie quada oraz zapłatę ustalonej kwoty. Na podstawie takiego dokumentu nowy nabywca może domagać się swoich praw, jeśli zauważy, że poprzedni właściciel celowo zataił jakąś wadę pojazdu.

Na co warto zwrócić uwagę podczas spisywania umowy?

Wystarczy chwila nieuwagi, aby umowa kupna sprzedaży quada była nieważna. Roztargnienie i stres spowodowany transakcją mogą wpłynąć na błędne przepisanie numeru VIN lub danych osobowych, przez co dokument będzie zawierał nieprawdziwe informacje.

Z tego powodu każda ze stron powinna dokładanie przeczytać i przeanalizować tekst umowy — najlepiej zrobić to kilkukrotnie. Jeżeli quad będący przedmiotem zakupu nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC, to nowy nabywca powinien wykupić polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej jeszcze w dniu podpisania umowy.

Dzięki temu kupujący nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej, którą może nałożyć na niego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży quada – wzór