Umowa kupna sprzedaży sprzętu – wzór

16.00 

Zakup sprzętu, zarówno elektronicznego, jak i AGD powinna odbywać się na podstawie umowy kupna sprzedaży. Warto pamiętać o tym, że faktura VAT na zakup sprzętu nie jest prawnie obowiązującym potwierdzeniem zakupu wraz z jego szczegółowymi warunkami.

Efektywny zakup powinien zostać potwierdzony umową kupna sprzedaży sprzętu zwłaszcza, jeżeli przedmiotem transakcji jest sprzęt używany. Umowa kupna sprzedaży sprzętu może zostać zawarta pomiędzy osobami prywatnymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczych lub pomiędzy właścicielami form, w ramach B2B.

Umowa kupna sprzedaży sprzętu pomiędzy osobami prywatnymi

Umowa kupna sprzedaży sprzętu najczęściej dotyczy urządzeń używanych lub nowych, otrzymanych jako nietrafiony prezent. Aby dopełnić formalności, związanych ze zmianą właściciela sprzętu elektronicznego, małego lub dużego AGD warto sporządzić umowę kupna sprzedaży sprzętu, na podstawie której szczegółowo określone zostaną warunki transakcji.

Umowa sprzedaży kupna sprzętu pomiędzy osobami prywatnymi powinna przede wszystkim zawierać ich dane osobowe, adresowe, określenie serii i numeru dowodu tożsamości oraz oznaczenie przedmiotu transakcji oraz tym samym umowy.

Najlepiej zawrzeć ją w formie pisemnej choć według prawa umowa ustna również obowiązuje. Umowa kupna sprzedaży sprzętu musi zawierać jego dokładne oznaczenie, wartość, szacowaną na podstawie ceny sprzedaży oraz stan techniczny, opisany szczegółowo.

Umowa kupna sprzedaży sprzętu pomiędzy przedstawicielami firm

Pomiędzy firmami często następują transakcje sprzedaży kupna sprzedaży sprzętu. W umowach najczęściej uwzględnia się ogólną wartość zamówienia, sposób i wartość ceny sprzedaży oraz termin zapłaty.

Określa się ponadto ilość i specyfikację sprzętu wraz z jego szczegółowymi oznaczeniami i opisami stanu technicznego. Umowa kupna sprzedaży sprzętu pomiędzy firmami musi zawierać dane firm oraz powinna zostać podpisana przez osoby, mogące reprezentować interesy firm.

Konieczne jest określenie daty i miejsca przekazania sprzętu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa kupna sprzedaży sprzętu – wzór