Umowa najmu mieszkania po angielsku – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Tenancy agreement, czyli umowa najmu mieszkania po angielsku powinna zostać zawarta z każdym obcokrajowcem z uwagi na fakt, że najemca musi znać swoje prawa i obowiązki przed podpisaniem umowy najmu.

Jeśli przyszły lokator nie zna dobrze języka polskiego, jedynie zawarcie umowy w innym, dobrze znanym mu języku pozwoli wynajmującemu upewnić się, że lokator świadomie wstępuje w stosunek najmu.

Zasadniczo, umowa najmu mieszkania po angielsku uwzględnia takie same elementy, jak umowa najmu po polsku. Określa zatem czas trwania umowy, prawa i obowiązki stron, wysokość czynszu najmu i sposób oraz termin jego płatności, a także warunki wypowiedzenia umowy.

W treści dokumentu można odnieść się również do ewentualnej kaucji czy zakazu podnajmowania lokalu osobom trzecim bez zgody właściciela nieruchomości.

Aby pismo nie zawierało błędów gramatycznych ani braków formalnych, najlepiej przygotować je w oparciu o nasz wzór umowy najmu mieszkania po angielsku. Wystarczy wypełnić taki druk danymi stron, adresem nieruchomości i ustaloną stawką czynszu, a następnie złożyć na nim czytelne podpisy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa najmu mieszkania po angielsku – wzór