Umowa pożyczki nieoprocentowanej – WZÓR

16.00 

Pożyczkę można zaciągnąć nie tylko od banku czy firmy pożyczkowej, ale także od osoby fizycznej. Umowa pożyczki nieoprocentowanej dotyczy najczęściej członków rodziny, choć mogą zawrzeć ją też osoby niespokrewnione. Istotą takiego kontraktu jest zastrzeżenie braku odpłatności, czyli braku naliczania odsetek od kwoty pożyczki.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawarcie umowy pożyczki zobowiązuje dającego do przeniesienia określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku na biorącego, natomiast biorącego do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy lub tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku.

Oznacza to, że przepisy nie przewidują odpłatności pożyczki. Umowa pożyczki nieoprocentowanej jest więc jak najbardziej zgodna z prawem.

Co więcej, nie każdą pożyczkę nieoprocentowaną trzeba dokumentować. Pożyczki na kwoty nieprzekraczające 1000 zł nie wymagają sporządzania pisemnej umowy, ale dla celów dowodowych nadal warto je dokumentować. Można wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór umowy pożyczki nieoprocentowanej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa pożyczki nieoprocentowanej – WZÓR