Umowa spółki komandytowej wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Spółka komandytowa to spółka osobowa, zaliczana do spółek prawa handlowego. Charakterystyczna jest dla niej odpowiedzialność osobista wspólników za zobowiązania spółki, a także osobiste prowadzenie spraw spółki.

W celu założenia spółki sporządza się umowę – jest to umowa spółki komandytowej, która musi przyjmować formę aktu notarialnego.

Do założenia spółki komandytowej można wykorzystać wzór umowy spółki komandytowej, zatwierdzając go później bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z przepisami, taka umowa powinna określać siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika, a także określony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego wspólnika wobec wierzycieli.

Jeśli umowa spółki komandytowej nie określa czasu jej trwania to przyjmuje się, że zawarto ją na czas nieoznaczony. Dokument może regulować też kwestie dodatkowe, na przykład warunki rozwiązania umowy spółki.

Warto też ująć na piśmie wymagany sposób wprowadzania zmian w treści umowy, na przykład większością głosów wspólników. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa spółki komandytowej wzór