Umowa spółki z o.o. – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zasadniczo, polskie prawo nakazuje, aby umowa spółki z o.o. została sporządzona w formie aktu notarialnego. Możliwe jest także założenie spółki przez internet, a wtedy obecność notariusza nie jest wymagana.

Jednak taka umowa musi zostać sporządzona w prawidłowy sposób, na przykład w oparciu o wzór umowy spółki z o.o. Dokument powinien zawierać bowiem szereg niezbędnych elementów formalnych. 

Umowa spółki z o.o. musi uwzględniać między innymi:

  • pełną nazwę firmy,
  • adres siedziby,
  • określenie przedmiotu działalności spółki,
  • oznaczenie wysokości kapitału zakładowego – min. 5000 zł,
  • określenie udziałów wspólników,
  • określenie czasu trwania spółki.

Umowa spółki musi określać także między innymi zasady zbywania i nabywania udziałów w spółce, czy też zasady i warunki rozwiązania spółki.

Przygotowanie takiego dokumentu od podstaw nie jest prostym zadaniem, dlatego najbezpieczniej jest sporządzić umowę w oparciu o gotowy wzór, który uwzględnia już wszystkie wymagane prawnie elementy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa spółki z o.o. – wzór