Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa użyczenia charakteryzuje się brakiem odpłatności. Taką umowę mogą zawrzeć między sobą osoby obce lub spokrewnione, w tym również rodzice i ich dzieci.

Umowa użyczenia pokoju od rodziców będzie szczególnie istotna, jeśli w użyczonym pomieszczeniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Ponieważ dzieci należą do pierwszej grupy podatkowej, przy umowie użyczenia zawartej między nimi a rodzicami nie powstaje  obowiązek podatkowy.

Nieodpłatność umowy użyczenia sprawia, że zarówno użyczający, jak i biorący w używanie nie mają zbyt wielu obowiązków.

Umowa użyczenia pokoju od rodziców zobowiązuje jednak biorącego (dziecko) do używania lokalu zgodnie z umową i przeznaczeniem, a także zakazuje przekazywania pokoju osobom trzecim bez zgody rodziców, czyli użyczających. 

Do sporządzenia umowy użyczenia pomiędzy członkami rodziny można wykorzystać wzór umowy użyczenia pokoju od rodziców. Dokument będzie niezbędny, jeśli w użyczonym pomieszczeniu biorący planuje prowadzić działalność gospodarczą i zaliczyć ponoszone koszty utrzymania pokoju do kosztów prowadzenia firmy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór