Upoważnienie dla Babci do opieki nad dzieckiem – wzór

16.00 

Jeśli rodzic posiadający pełnię praw rodzicielskich przez jakiś czas nie może zajmować się swoim dzieckiem, powinien sporządzić upoważnienie do opieki nad małoletnim dla wskazanej osoby godnej zaufania.

Najczęściej rodzice przygotowują zatem upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem. Taki dokument stanowi umocowanie do podejmowania za dziecko decyzji w sprawach codziennych.

Wypełniony wzór upoważnienia dla babci do opieki nad dzieckiem nie będzie wystarczający do podejmowania decyzji w sprawach istotnych małoletniego, jak stałe miejsce pobytu czy zmiana imienia.

Aby upoważnienie dla babci do opieki nad dzieckiem było ważne w świetle prawa, powinno zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Należy wskazać w nim osobę upoważnioną do sprawowania opieki, a także zakres upoważnienia i termin jego obowiązywania.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem będzie przydatne w sytuacji, kiedy rodzice wyjeżdżają w delegację, ciężko chorują, są hospitalizowani, odbywają podróż zagraniczną i tak dalej.

Dokument powinien być respektowany przez placówki oświatowe i medyczne – w przypadku zwykłych wizyt u pediatry.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie dla Babci do opieki nad dzieckiem – wzór