Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu – wzór

16.00 

Sprzedaż samochodu to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Jeśli właściciele pojazdu decydują się sprzedać wspólne auto, muszą dokonać tej czynności zgodnie i razem podpisać odpowiednią umowę.

Umowa kupna-sprzedaży zawarta z jednym współwłaścicielem będzie nieważna, jeśli nie zostanie do niej sporządzone upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu. 

Taki dokument upoważnia pozostałych współwłaścicieli lub wyznaczonego pełnomocnika niebędącego współwłaścicielem do dokonania konkretnej czynności – sprzedaży pojazdu.

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu powinno określać zatem między innymi cenę, za jaką można taki pojazd sprzedać.

Pismo jest pełnomocnictwem szczególnym, a ważność takiego pełnomocnictwa wygasa zwykle w momencie dokonania czynności, do której pełnomocnik został upoważniony.

Aby przygotować pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu, wystarczy wypełnić nasz gotowy wzór upoważnienia współwłaściciela do sprzedaży samochodu.

Druk uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne dla tego typu pisma, w tym przede wszystkim dokładne dane stron: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu – wzór