Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

16.00 

Bezrobotny ma obowiązek stawić się w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach. Jest to jeden z podstawowych warunków zachowania statusu bezrobotnego i związanych z nim przywilejów.

Jeśli osoba bezrobotna nie może stawić się w urzędzie, powinna z wyprzedzeniem skontaktować się z urzędnikiem, aby zmienić wyznaczony termin spotkania.

Jeżeli zaś nie stawi się na nim, ma obowiązek sporządzić usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie grozi mu utrata statusu bezrobotnego.

Warto mieć na uwadze, że nie każde usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy będzie zasadne.

Bezrobotny musi przedstawić obiektywnie ważną przyczynę niestawiennictwa w urzędzie, dlatego wypełniając wzór usprawiedliwienia niestawienia się w urzędzie pracy, może powołać się na ciężką chorobę, hospitalizację, konieczność odbycia egzaminu czy rozmowy o pracę.

Swoje argumenty powinien podeprzeć też odpowiednimi dowodami, na przykład zaświadczeniem lekarskim czy zaświadczeniem od przyszłego pracodawcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR