Uzasadnienie wniosku o mieszkanie wzór

16.00 

Mieszkania komunalne czy socjalne są przydzielane na wniosek osoby potrzebującej. Pismo tego typu rozpatrywane jest przez urzędnika, który na podstawie wniosku musi uzyskać wgląd w sytuację życiową i materialną wnioskodawcy.

Uzasadnienie wniosku o mieszkanie powinno wzbudzać emocje, ale nie może zawierać niezgodnych z prawdą argumentów przemawiających za przyznaniem zainteresowanemu prawa do lokalu.

Zajmując mieszkanie socjalne lub komunalne osoba w trudnej sytuacji materialnej ma możliwość poprawienia swojej sytuacji finansowej. Wynajem takiego lokalu jest bowiem znacznie mniej kosztowny niż wynajem lokalu w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej.

Uzasadnienie wniosku o mieszkanie stanowi zaś kluczowy czynnik decydujący o tym, jak urzędnik oceni złożone pismo.

Wzór uzasadnienia wniosku o mieszkanie – komunalne lub socjalne – ułatwia przygotowanie stosownego pisma i podpowiada, jakich argumentów warto użyć, aby maksymalnie przyspieszyć przydział lokalu należącego do zasobów gminy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Uzasadnienie wniosku o mieszkanie wzór