Wniosek do spółdzielni o likwidacji wilgoci – wzór

16.00 

Źródłem wilgoci w bloku mieszkalnym może być zarówno przeciekający dach, jak i nieprawidłowo wykonane spadki balkonów czy niewłaściwa izolacja fundamentów.

W każdym przypadku obowiązek rozwiązania takiego problemu obciąża zarządcę budynku, a nie jego lokatorów.

Wniosek do spółdzielni o likwidacji wilgoci ma prawo złożyć zatem osoba, która dostrzegła pleśń zarówno w swoim mieszkaniu, jak i w częściach wspólnych budynku, na przykład na klatce schodowej. 

Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek dbania o stan części wspólnych nieruchomości, czyli między innymi o stan dachu, elewacji czy klatek schodowych. Jej zadaniem jest także eliminowanie problemów, które stanowią zagrożenie sanitarne, w tym pleśni czy grzybów.

W przypadku dostrzeżenia takich wykwitów na ścianach lokalu należy niezwłocznie wypełnić wzór wniosku do spółdzielni o likwidacji wilgoci i zanieść go lub przesłać do zarządcy budynku.

Wniosek do spółdzielni o likwidacji wilgoci powinien skutkować oględzinami i zlokalizowaniem źródła wilgoci – przyczyny problemu. Spółdzielnia ma też obowiązek taki problem usunąć, pokrywając koszty niezbędnych prac z funduszu remontowego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do spółdzielni o likwidacji wilgoci – wzór