Wniosek o aktualizację danych w BIK wzór

Kategoria:

16.00 

Zgodnie z prawem, banki i instytucje mają obowiązek informowania BIK o całkowitej spłacie zobowiązań czy ich wygaśnięciu w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających przekazanie takich informacji.

Podobny obowiązek obciąża także sam BIK. Jeśli więc po spłacie zadłużenia czy wygaśnięciu zadłużenia dane nie są aktualizowane w ciągu tygodnia, były dłużnik może złożyć wniosek o aktualizację danych w BIK.

Należy pamiętać, że wypełniony wzór wniosku o aktualizację danych w BIK składa się do banku lub innego podmiotu będącego wierzycielem dłużnika.

To banki i inne instytucje mają bowiem obowiązek przekazywania takich danych do BIK. Jeśli zaniedbują ten obowiązek, w interesie dłużnika jest ponaglić je poprzez sporządzenie odpowiedniego wniosku w tej sprawie. 

Pismo do banku w sprawie usunięcia negatywnego wpisu z BIK musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym podstawę prawną, na jaką powołuje się były dłużnik.

Wniosek o aktualizację danych w BIK powinien uwzględniać także informacje o zawartej umowie kredytowej, uzasadnienie konieczności aktualizacji danych i podpis dłużnika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o aktualizację danych w BIK wzór