Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera – wzór

16.00 

Dekoder to urządzenie, które jest z reguły jedynie dzierżawione przez abonenta. Po rozwiązaniu umowy z dostawcą usług sprzęt należy zatem zwrócić jego właścicielowi. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem na konsumenta kary finansowej.

Na szczęście, istnieje jednak możliwość uchylenia się od takiej kary – wystarczy sporządzić w tym celu wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera. 

Aby firma rozpatrzyła wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera, pismo należy odpowiednio uzasadnić i – co ważniejsze – zwrócić dekoder osobiście w jednym z oddziałów lub przesłać go na adres byłego dostawcy usług.

Protokół zwrotu dekodera stanowi podstawę rozliczenia się z firmą, dlatego bez niego nie może być mowy o umorzeniu kary. 

Konsument, któremu zależy na anulowaniu kary za nieterminowy zwrot dekodera, może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera, uzasadniając opóźnienie na przykład długotrwałą nieobecnością w miejscu zamieszkania, wyjazdem służbowym, hospitalizacją czy innymi przyczynami niedopełnienia obowiązku w wyznaczonym terminie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera – wzór