Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości wierzyciel kieruje do komornika w przypadku, kiedy dłużnik nie spłaca swojego zadłużenia w terminie 2 tygodni.

Pismo ma na celu dokonanie wyceny nieruchomości wchodzącej w skład majątku dłużnika, z którego następnie prowadzona będzie egzekucja długu. Na opis i oszacowanie nieruchomości stronom przysługuje zaskarżenie – dotyczy to zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

Należy pamiętać, że wypełniony wzór wniosku o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości uzupełnia się o wyciąg, odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości.

Dokument musi zawierać wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w zbiorze obciążeń.

Poza tym, wnosząc wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości, wierzyciel musi liczyć się z koniecznością uiszczenia zaliczki na poczet kosztów związanych z tym procesem.

Komornik ma prawo wstrzymać opis i oszacowanie do momentu wpłaty zaliczki. Koszty związane z procedurą dotyczą między innymi kosztów biegłych, ogłoszeń w prasie czy kosztów doręczenia korespondencji. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości – wzór