Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera PDF

Kategorie: ,
(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera? Wniosek o anulowanie kary za nieoddanie dekodera w terminie to pismo, które może pomóc konsumentowi uniknąć konsekwencji finansowych swojego niedopatrzenia. Warto pamiętać bowiem, że w większości przypadków dekoder – a zazwyczaj również i pilot do dekodera – są udostępniane klientom do użytku, a nie oddawane na własność.

Kiedy umowa wygasa lub zostaje rozwiązana, sprzęty te należy zwrócić w wyznaczonym terminie. Informacje na ten temat zawsze zawierać powinna umowa abonencka, z którą niestety większość konsumentów zapoznaje się jedynie pobieżnie. Dla wielu osób informacja o karze za niezwrócenie dekodera okazuje się zaskakująca, ale warto pamiętać, że nie jest to sytuacja bez wyjścia – na anulowanie kary za nieterminowy zwrot sprzętu może liczyć konsument, który wystąpi w swojej sprawie ze stosownym pismem.

Jak napisać odwołanie od kary za nieterminowy zwrot dekodera? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – które pobierzesz u góry↑

Obowiązek zwrotu dekodera a umowa abonencka

Niektóre firmy na początku współpracy z konsumentem proponują mu dwa rozwiązania – zakup lub „wynajem” sprzętu niezbędnego do korzystania z opłacanych w ramach abonamentu usług. Jeśli klient decyduje się użytkować dekoder w ramach umowy, powinien pamiętać, że ma obowiązek dokonania jego zwrotu.

Co więcej, musi też dbać o sprzęt, który stacjonuje w jego domu, gdyż w przypadku zniszczenia dekodera zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – na podobnej zasadzie, co w przypadku braku zwrotu urządzenia.

Obowiązek zwrotu dekodera nie będzie niczym zaskakującym dla konsumenta, który przed podpisaniem umowy z wybraną firmą dokładnie zapozna się z jej treścią. Umowa abonencka musi zawierać stosowne informacje na ten temat, a także określać:

 • termin zwrotu dekodera,
 • cennik kar za brak zwrotu dekodera.

Najczęściej konsument ma 30 dni na oddanie dekodera firmie, licząc od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy abonenckiej. Zwrotu dokonuje osobiście, zanosząc sprzęt do jednego z oddziałów lub do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży. Może też przesłać go pocztą.

Obowiązek osobistego zwrotu dekodera

Kara za nie oddanie dekodera Cyfrowy Polsat nie zostanie naliczona, jeśli konsument dokona zwrotu sprzętu w terminie. Co ważne, musi zrobić to osobiście, ponieważ – zgodnie z regulaminem – urządzenie to może zdać wyłącznie ta osoba, która jest stroną umowy abonenckiej.

Wynika to z faktu, iż podczas zwrotu generowany jest protokół, będący potwierdzeniem odebrania sprzętu od klienta. Widnieją w nim zatem jego dane osobowe.

Gdyby sprzęt miał zostać zwrócony przez osobę trzecią, niezbędne okazałoby się udzielenie jej stosownego pełnomocnictwa. Ma to na celu ochronę takich wrażliwych danych osobowych, jak – imię, nazwisko, adres, numer PESEL.

Od zasady tej obowiązuje jeden wyjątek – kiedy konsument odsyła dekoder pocztą, nie musi robić tego osobiście. W przypadku wysyłki sprzętu pocztą lub kurierem nie ma znaczenia, kto widnieje jako nadawca przesyłki.

Na protokole zwrotu i tak pojawią się wtedy dane konsumenta, takie same jak na umowie. Do zwrotu niezbędny jest tak naprawdę przede wszystkim numer seryjny urządzenia.

Zwrot dekodera a kary finansowe

Kara za brak zwrotu dekodera Cyfrowy Polsat może wynosić od kilkuset do ponad 1000 zł. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć nie tylko w umowie abonenckiej, ale również na stronie internetowej firmy. Podobnie jest też w przypadku innych usługodawców, np. NC+.

Co ważne, wysokość kary za brak zwrotu dekodera uzależniona jest między innymi od rodzaju sprzętu – konkretnego modelu. Kary są naliczane nie tylko za brak terminowego zwrotu, ale również za:

 • zwrot sprzętu uszkodzonego,
 • zwrot sprzętu, w którym dokonano nieautoryzowanych zmian.

Za uszkodzenie sprzętu konsument musi wziąć odpowiedzialność – w tym przypadku odwołanie się od kary niewiele pomoże. Być może uda się jednak nieco ją obniżyć lub przynajmniej rozłożyć na raty. W lepszej sytuacji jest natomiast ten konsument, który o obowiązku zwrotu nie wiedział oraz ten, który nie dopełnił obowiązku w terminie.

Jak uniknąć kary za nieterminowe oddanie dekodera?

Odwołanie od kary za nieterminowy zwrot dekodera to najlepsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy konsument zwrócił sprzęt po terminie lub gdy zupełnie zapomniał o tym obowiązku (lub nie zdawał sobie z niego sprawy, dopóki nie otrzymał wezwania do uiszczenia kary).

Aby uniknąć grzywny, wystarczy w takim przypadku dopełnić procedury określonej w regulaminie i złożyć wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera Cyfrowy Polsat.

Zanim jednak konsument złoży odwołanie od kary, powinien zwrócić dekoder, uzyskując tym samym protokół zwrotu, który stanowi potwierdzenie oddania sprawnego sprzętu zgodnie z założeniami umowy abonenckiej.

Może dopełnić tego obowiązku osobiście lub nadając przesyłkę pocztą czy kurierem. Jeśli posiada już taki dokument, ponieważ oddał dekoder, ale po terminie, powinien dołączyć druk do wniosku o anulowanie kary.

Jak napisać odwołanie od kary za nieterminowy zwrot dekodera?

W celu umorzenia kary nałożonej na konsumenta przez dostawcę usług wystarczy wypełnić wzór wniosku o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera i dołączyć do niego protokół zwrotu sprzętu. Pismo wymaga uwzględnienia takich danych, jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane abonenta, w tym imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
 • oznaczenie umowy abonenckiej (numer),
 • dane zwróconego dekodera – model, numer seryjny.

Oczywiście, wniosek o anulowanie kary powinien zawierać również wyjaśnienia konsumenta, czyli informację o tym, dlaczego nie oddał dekodera w wyznaczonym terminie. Przyczyny będą w tym przypadku zależne od danej sytuacji. Najczęściej konsumenci argumentują taki wniosek:

 • nieobecnością w kraju,
 • nieobecnością w miejscu zamieszkania,
 • przebywaniem na kwarantannie,
 • ciężką chorobą,
 • hospitalizacją,
 • przebywaniem w sanatorium,
 • przyczynami osobistymi, na przykład brakiem czasu ze względu na przeprowadzkę, narodziny dziecka, zmianę pracy itd.

Każda sytuacja, która uniemożliwiała osobisty zwrot dekodera i utrzymywała się przez co najmniej 30 dni będzie odpowiednim uzasadnieniem niedopilnowania wskazanego terminu.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Wniosek o anulowanie kary za nieterminowe oddanie dekodera PDF
 1. Anulowano nam karę finansową, dziękuję za pismo!

 2. 1) Mam blokadę systemu bo jestem winien dekoder z roku 2011. Gdzie od 2013 jestem ciągłym klientem CP.. te 2 lata umowa na innego mieszkańca.

  Od którego roku to dziadostwo weszło w życie?
  A dwa w 2013 nie było problemu .
  Trzy dekoder mógł być oddany jak zawsze i oczywiście z brakiem potwierdzenia odbioru. Bo tak to działało.

  Po 12 latach to obowiązuje nadal ,🤣