Wniosek o montaż ławek pod blokiem wzór

16.00 

Ławki pod blokiem nie są dzisiaj często spotykanym widokiem. W wielu przypadkach mieszkańcy osiedli muszą sami starać się o ich montaż, składając odpowiednie pismo w takiej sprawie do zarządcy nieruchomości. Wniosek o montaż ławek pod blokiem należy skierować do wspólnoty mieszkaniowej lub do spółdzielni mieszkaniowej. 

Jak uzasadnić wniosek o montaż ławek pod blokiem? Ponieważ ławki służą przede wszystkim do wypoczynku, ich instalacja może być podyktowana faktem, że w danym bloku mieszka wiele osób starszych, schorowanych czy niepełnosprawnych.

O ławki pod blokiem często wnioskują także rodzice małych dzieci, jeśli w pobliżu znajduje się również plac zabaw.

Do przygotowania pisma w sprawie instalacji ławek, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o montaż ławek pod blokiem.

Dokument uwzględnia wszystkie wymagane elementy podania, jak dane wnioskodawcy czy dane zarządcy nieruchomości.

Sporządzając pismo, należy pamiętać, że koszty takiej inwestycji pokryte zostaną z funduszu remontowego, dlatego wnioskodawca nie musi obawiać się związanych z instalacją ławek wydatków. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o montaż ławek pod blokiem wzór