Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych wzór

Kategorie: ,

17.00 

Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych to formalne pismo, które należy skierować do komornika, w piśmie tym dłużnik prosi o odstąpienie od naliczania lub umorzenie odsetek za zaległe należności, które egzekwuje komornik.

Komornik sądowy jest uprawniony do naliczania odsetek od zaległych długów na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odsetki mają na celu rekompensatę za opóźnienie w spłacie długu. Jednak w niektórych sytuacjach dłużnik może wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie odsetek ze względu na określone okoliczności (np. trudna sytuacja finansowa – życiwa).

Wniosek o umorzenie odsetek u komornika może być złożony na przykład w przypadku, gdy dłużnik znajdował się w trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwiała mu terminową spłatę długu. Dłużnik może argumentować, że naliczone odsetki są zbyt wysokie w stosunku do jego możliwości finansowych i prosić o ich umorzenie lub zmniejszenie.

Wniosek taki powinien być odpowiednio uzasadniony i poparty dokumentacją potwierdzającą trudną sytuację dłużnika. Może to być na przykład zaświadczenie o niskich dochodach, potwierdzenie utraty pracy, w przypadku choroby – dokumentacja medyczna itp. Komornik będzie rozpatrywał wniosek, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa.

Warto zauważyć, że decyzja o umorzeniu odsetek komorniczych należy do komornika sądowego i zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy…

Pobierz nasz wzór wniosku o umorzenie odsetek komorniczych!
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o umorzenie odsetek komorniczych wzór