Wniosek o ogłoszenie upadłości

Cena: 600zł

W przypadku, gdy Twoje zadłużenie przewyższa zdolność dochodową, powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Celem postępowania upadłościowego jest zapobieżenie dalszego zadłużania dłużnika. Jeżeli dłużnik jest niewypłacalny albo zagrożony niewypłacalnością, aby uchronić się przed dalszymi negatywnymi skutkami zaistniałej sytuacji, powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Niewypłacalność powstaje w sytuacji, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych. Jest ona rozumiana jako opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekraczające co najmniej trzy miesiące. Dłużnik jest niewypłacalny również wówczas, gdy wysokość jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez czas dłuższy niż dwa lata.

 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub bezpośrednio na adres biuro@znajdzparagraf.pl.

Opisz problem
    • (maksymalny rozmiar pliku 21 MB)

2 komentarze

Wniosek o ogłoszenie upadłości
  1. Upadłość konsumencka już orzeczona. Warto było udzielić pełnomocnictwo (ludzie próbują często omijać pełnomocników w sądzie), zaoszczędziło mi to dużo stresu.

  2. Wniosek sporządzony bardzo profesjonalnie. Adwokat sporządzający pismo wyczerpująco odpowiedział na moje pytania i udzielił mi instrukcji, jak działać w sądzie. Jestem zadowolony