Wniosek o opiekę nad dzieckiem – wzór

16.00 

O prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem należy wystąpić do sądu rejonowego. Wniosek o opiekę nad dzieckiem to inaczej wniosek o powierzenie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów.

Na skutek złożenia takiego wniosku sąd przeprowadza rozmowę z obojgiem rodziców, a przy podejmowaniu decyzji kieruje się wyłącznie dobrem dziecka. 

Warto pamiętać, że rodzice mają równe prawo do kontaktów z dzieckiem. Utrzymywanie relacji z obojgiem opiekunów jest z reguły najkorzystniejsze dla rozwoju małoletniego.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem można złożyć w trzech przypadkach – kiedy rodzic nie jest w stanie sprawować opieki nad małoletnim (np. przebywa w więzieniu), kiedy rodzic stanowi dla dziecka zagrożenie, a także, kiedy rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej. 

Pismo o powierzenie władzy rodzicielskiej musi zostać solidnie uzasadnione. Można przygotować je łatwiej w oparciu o nasz wzór wniosku o opiekę nad dzieckiem, który uwzględnia wszystkie niezbędne dla tego typu dokumentu elementy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o opiekę nad dzieckiem – wzór