Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania? Osoby, które nie mają środków na zakup lub najem mieszkania, mogą starać się o przyznanie lokalu socjalnego lub komunalnego z zasobów gminy. Takie mieszkania przyznawane są najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Niestety, na przyznanie lokalu komunalnego czy socjalnego można czekać bardzo długo, bo nawet kilka lat. Czy da się jakoś przyspieszyć tę procedurę? Oczywiście, że tak. W tym celu należy sporządzić pismo dotyczące przyspieszenia przydziału mieszkania – jak takie pismo napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Mieszkania socjalne i komunalne

Wiele osób nie wie, czym różnią się mieszkania komunalne od mieszkań socjalnych. Oba rodzaje lokali należą do zasobów gminy i przyznawane są osobom o niskich dochodach.

Jednak osoba, której przydziela się mieszkanie komunalne, podpisuje z gminą umowę najmu mieszkania komunalnego na czas nieokreślony, a osoba, która ma mieszkać w lokalu socjalnym, zawiera umowę na co najmniej pół roku.

Stawkę opłat czynszowych za mieszkania komunalne i socjalne ustalają władze lokalne raz do roku. Lokale socjalne i komunalne różnią się od siebie również w tym aspekcie.

Czynsz w lokalach socjalnych jest dużo niższy niż w lokalach komunalnych, ponieważ może wynosić nie więcej niż połowa czynszu najtańszego mieszkania komunalnego. W parze z niższym czynszem idzie zwykle także niższy standard mieszkań, choć to nie musi być regułą.

Komu należy się mieszkanie komunalne?

Wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego może złożyć osoba, która spełnia kryteria określone przez władze danej gminy.

Najczęściej lokale przyznawane są wnioskodawcom, którzy:

 • spełniają warunek niskiego lub przeciętnego dochodu – próg dochodowy to określony przez władze lokalne procent najniższej emerytury, zwykle nie wyższy niż 220% w przypadku osób żyjących samotnie i nie wyższy niż 130% w przeliczeniu na członka rodziny w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • nie posiadają prawa do innej nieruchomości lub posiadają mieszkanie zbyt małe w stosunku do potrzeb rodziny,
 • mieszkają w bardzo złych warunkach lokalowych. 

Jak i gdzie wnioskować o mieszkanie komunalne?

Aby zostać wpisanym na listę oczekujących na przydział lokalu komunalnego, należy złożyć komplet dokumentów w urzędzie gminy lub miasta.

Wymagana dokumentacja to między innymi:

 • wypełniony wniosek o mieszkanie komunalne,
 • oświadczenie o dotychczasowym miejscu zameldowania,
 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka rodziny,
 • deklaracja dotycząca wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy (obejmująca ostatnie 3 miesiące).

We wniosku o mieszkanie komunalne uwzględnia się:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym,
 • informacje o każdej osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego,
 • informacje o dochodach, pobieranych zasiłkach, 
 • informacje o tym, czy członkowie rodziny uczą się lub studiują,
 • informacje o chorobach lub niepełnosprawności.

Komplet dokumentów można złożyć w dowolnym momencie. Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Kto dostaje mieszkanie komunalne w pierwszej kolejności?

Przyspieszenie procesu przyznania lokalu komunalnego nie zawsze jest możliwe, ponieważ zasoby gminy są ograniczone, a pierwszeństwo do lokalu komunalnego mają określone grupy osób.

Mowa tu o wnioskodawcach, którzy:

 • są niepełnosprawni,
 • są ofiarami przemocy domowej,
 • są wychowankami domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • mieszkają w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
 • stracili mieszkanie w wyniku pożaru, zalania,
 • mieszkają w altanach na terenie ogrodów działkowych. 

Pozostali wnioskodawcy trafiają na długą listę osób oczekujących. Mogą jednak postarać się o skrócenie procesu oczekiwania. Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego

Aby przyspieszyć przydział mieszkania z zasobów gminy, należy złożyć w tej sprawie odpowiednie pismo – wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania, który zostanie solidnie uargumentowany.

Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku ma osoba, która wykaże w nim, że od momentu złożenia podania o przydział mieszkania jej sytuacja znacząco się zmieniła i jest jeszcze trudniejsza.

Jeśli w danym momencie wnioskodawca spełnia już kryteria pierwszeństwa w przyznawaniu lokali z zasobów gminy, to również należy napisać o tym we wniosku. Przykładowo, wskazaniem do szybszego przyznania mieszkania komunalnego będzie perspektywa eksmisji z wynajmowanego aktualnie lokalu. 

Czy warto złożyć wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego? Z pewnością tak, ponieważ czas oczekiwania na otrzymanie takiego lokalu może wynosić nawet kilka lat.

Zgodnie z prowadzonymi statystykami, średnio w Polsce na lokal komunalny czeka się ok. 3 lat. Dla rodziny w trudnej sytuacji materialnej to bardzo długi okres oczekiwania. 

Jak napisać wniosek o przyspieszenie przyznania lokalu komunalnego?

Osoby potrzebujące, które zastanawiają się, jak napisać wniosek o przyspieszenie przyznania mieszkania powinny pamiętać, że dokument tego typu musi mieć charakter oficjalnego podania.

Powinien zawierać więc przede wszystkim niezbędne dane formalne – dane wnioskodawcy i odbiorcy pisma, a także odpowiedni tytuł, datę i miejsce sporządzenia.

Najważniejsza jest jednak treść wniosku, w której osoba starająca się o przydział mieszkania komunalnego napisze między innymi:

 • o braku własnego mieszkania,
 • o braku możliwości zakupu własnego mieszkania,
 • o braku możliwości najmu mieszkania od osoby prywatnej,
 • o problemach finansowych,
 • o dochodach na członka rodziny i stałych wydatkach, w tym przede wszystkim do kosztów utrzymania. 

We wniosku warto wspomnieć też o tym, że obecne problemy finansowe pogłębiają trudną sytuację rodziny, ponieważ generują kolejne zadłużenia. Pismo może odnosić się również do kwestii zdrowotnych. Jeśli w rodzinie są osoby chore przewlekle, z pewnością warto wspomnieć o tym we wniosku.

Wniosek można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, pamiętając o tym, by podeprzeć go również odpowiednimi dowodami, zwłaszcza tymi związanymi z ponoszonymi kosztami.

Mogą to być rachunki za opłaty licznikowe, faktury za czynsz najmu, ale także zaświadczenia o dochodach czy pobieranych zasiłkach.

Kilka zdań podsumowujących

Aby dostać mieszkanie komunalne, należy nie tylko złożyć wniosek o przydział tego typu lokalu, ale też „walczyć” o takie lokum, składając do urzędu zarządzającego takimi lokalami ponaglenia o przyspieszenie przydziału.

Jak zapewne wiesz, kolejka do lokali komunalnych jest naprawdę długa (nawet kilka lat), być może przyczyną takiego obłożenia jest możliwość złożenia wniosku o wykup mieszkania komunalnego, gdy miasto ogłosi dostępność lokalu do sprzedaży.

Im dłużej najemca wynajmuje lokal komunalny od miasta, tym większa jest bonifikata, czyli procentowa obniżka ceny nieruchomości w stosunku do cen rynkowych.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego – wzór