Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania socjalnego – wzór

16.00 

Mieszkania socjalne należą do zasobów mieszkaniowych gminy i są przydzielane osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ponieważ liczba takich lokali jest ograniczona, niekiedy w kolejce na przydział osoby potrzebujące muszą oczekiwać kilka, a nawet kilkanaście lat.

W takiej sytuacji warto wykorzystać nasz wzór wniosku o przyspieszenie przydziału mieszkania socjalnego.
 

W treści pisma do gminy należy odnieść się do trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania socjalnego można uzasadnić między innymi ponoszonymi kosztami opłat czynszowych, ale także problemami zdrowotnymi czy pozostałymi trudnościami, które prowadzą do coraz większego zadłużenia wnioskodawcy.

Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania socjalnego poza argumentami, które uzasadniają konieczność wcześniejszego przydzielenia lokalu osobom potrzebującym, należy uzupełnić o odpowiednie dowody w postaci zaświadczenia o zarobkach, rachunków za opłaty mieszkaniowe czy faktur za leczenie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania socjalnego – wzór