Pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego składa się w sytuacji, kiedy dla danej sprawy nie przewidziano gotowego formularza do wypełnienia przez podatnika. Tak zwane pismo ogólne do US jest dokumentem umożliwiającym komunikację między fiskusem a podatnikiem.

Podobne pisma składa się także do innych organów państwowych, na przykład do urzędu miasta czy do urzędu pracy. Jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór – który pobierzesz u góry↑

W jakich sprawach sporządza się pismo wyjaśniające do US?

Wyjaśnienie do urzędu skarbowego może dotyczyć między innymi kwestii związanych z brakiem PIT-11, ze zmianą formy opodatkowania czy też z prowadzoną wobec podatnika egzekucją komorniczą.

Tak naprawdę, w formie pisemnej składa się do urzędu skarbowego wszelkie wnioski, wyjaśnienia, żądania, odwołania, zażalenia czy ponaglenia. Pismo do fiskusa może dotyczyć więc na przykład czynnego żalu czy wyjaśnień w sprawie złożonej deklaracji podatkowej.

Należy pamiętać, że pismo do urzędu skarbowego składa się na kilka sposobów. Podatnik może zanieść je osobiście do jednego z oddziałów, nadać faksem, mailem czy pocztą. W dzisiejszych czasach coraz częściej korzysta się też ze strony internetowej organu podatkowego, wprowadzając pismo wyjaśniające do systemu teleinformatycznego urzędu skarbowego.

Niezależnie od tego, jaką metodę złożenia pisma do urzędu skarbowego wybierze podatnik, powinien dopilnować przy tym uzyskania potwierdzenia wniesienia stosownych dokumentów.

Data złożenia wymaganego pisma musi mieścić się w wyznaczonym przez urząd terminie, który wynosi zwykle 7 dni. W przypadku braku odpowiedniego potwierdzenia, podatnik nie ma żadnego dowodu na to, że złożył wymagane pismo i że dokonał tego w terminie.

Jak przygotować pismo do urzędu skarbowego?

Jak zostało wspomniane, wyjaśnienia do urzędu skarbowego muszą przyjmować formę pisemną. Najczęściej taki dokument dotyczy błędu w zeznaniu podatkowym. W takiej sytuacji podatnik dokonuje korekty, ale składa też wyjaśnienia do US.

Tego typu pismo musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane podatnika składającego wyjaśnienia z numerem NIP lub PESEL,
 • dane adresata pisma,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść pisma – wyjaśnienie sytuacji,
 • opcjonalnie prośbę o nienakładanie kary, lub inną prośbę,
 • podpis składającego pismo w urzędzie skarbowym.

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego”, warto zwrócić uwagę również na to, kto powinien być adresatem takiego pisma. Wiele zależy tu od rodzaju załatwianej sprawy.

Przykładowo, pismo wyjaśniające do US kieruje się do naczelnika urzędu skarbowego, odwołanie od decyzji US do Dyrektora Izby Skarbowej, a wnioski o interpretacje podatkowe do Ministra Finansów, mimo że wydają je Izby Skarbowe.

W celu przygotowania pisma do US warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wyjaśnienia do urzędu skarbowego, który ułatwia sporządzenie dokumentu pozbawionego braków czy błędów formalnych.

Czynny żal

Popularne pismo do urzędu skarbowego to tak zwany czynny żal, czyli forma ubiegania się o zwolnienie od kary, która bazuje na dobrowolnym przyznaniu się do winy. Jeśli podatnik popełnił przestępstwo skarbowe – np. nie zapłacił na czas podatku – może skorzystać z czynnego żalu i uniknąć kary.

Czynny żal jest skuteczny pod warunkiem, że naczelnik urzędu skarbowego nie wykrył jeszcze popełnionego wykroczenia lub przestępstwa.

Podatnicy mogą skorzystać z czynnego żalu, jeśli:

 • nierzetelnie wystawiali faktury,
 • nie złożyli w terminie zeznania podatkowego,
 • nierzetelnie prowadzili księgi rachunkowe,
 • nie zapłacili podatku VAT, PIT, CIT,
 • zapłacili nieodpowiedni podatek PIT, CIT, VAT,
 • bezprawnie stosowali zwolnienie z VAT,
 • bezprawnie stosowali niższe stawki VAT,
 • wyłudzili zwrot należności celnej,
 • wyłudzili pozwolenie celne,
 • zataili prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności.

Co ważne, zanim podatnik złoży pismo w sprawie czynnego żalu, powinien uregulować wszystkie należności podatkowe względem organu. Na skorzystanie z tej możliwości jest za późno, jeśli:

 • podatnik został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym,
 • organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • podatnik jest w trakcie postępowania kontrolnego,
 • podatnik zorganizował grupę mającą na celu popełnienie przestępstwa skarbowego,
 • podatnik nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Na skutek złożenia pisma w sprawie czynnego żalu, naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od nałożenia kary na podatnika. Jeśli jednak nie uzna pisma, postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie będzie prowadzone na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Ustawodawca uruchomił instytucję czynnego żalu, która pozwala podatnikowi na polubowne wyjaśnienie i załatwienie sprawy w urzędzie skarbowym.

Jak napisać czynny żal?

Pismo do US w sprawie czynnego żalu wygląda nieco inaczej niż pismo wyjaśniające, ale nadal kierowane jest do naczelnika urzędu skarbowego. Dokument – poza danymi formalnymi, jak data i miejsce, dane adresata, dane nadawcy – zawiera również:

 • odpowiedni tytuł,
 • opis popełnionego czynu oraz jego okoliczności,
 • wskazanie osób, które były związane z popełnionym czynem zabronionym,
 • informację o tym, czy podatnik naprawił swój czyn, a jeśli tego nie zrobił, to kiedy zamierza tego dokonać oraz w jaki sposób.

Odwołania i interpretacje

Na osobne omówienie zasługują również szczególne pisma do urzędu skarbowego, mianowicie odwołania od decyzji US oraz wnioski o wydanie interpretacji podatkowej. Takie pisma muszą zawierać konkretne elementy, uwzględnione w dedykowanym formularzu.

W przypadku wniosku o interpretację podatnik wpłaca również 40 zł opłaty stałej od każdego problemu wymagającego rozstrzygnięcia.

Z kolei odwołanie od decyzji US musi uwzględniać:

 • zarzuty przeciw decyzji, jaką wydał urząd skarbowy,
 • istotę i zakres żądania: zmiana decyzji, uchylenie decyzji w części lub w całości,
 • dowody uzasadniające żądanie.

Niezależnie od tego, jakie pismo podatnik kieruje do urzędu skarbowego, zawsze musi ująć w nim swoje dane osobowe pozwalające na identyfikację nadawcy, czyli:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer identyfikacji podatkowej lub PESEL,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej.
Tylko wtedy urząd skarbowy uzna pismo za spełniające wszystkie formalne wymogi i rozpatrzy je zgodnie z procedurą.

Zsumowanie informacji

Jeśli nie wiesz, jak napisać wyjaśnienie do US tak, aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania – przygotowaliśmy wzór pisma wyjaśniającego do urzędu skarbowego, które wystarczy jedynie pobrać i wypełnić danymi.

Złożenie w US pisma ogólnego, jakim jest wyjaśnienie dowolnej sprawy z organem podatkowym – zwolnione jest od jakichkolwiek opłat i nie wymaga specjalnego formularza, ani podpisu kwalifikowanego.

Pismo wyjaśniające daną sprawę z urzędem skarbowym dotyczy różnych kwestii, np. prośby o rozpatrzenie czynnego żalu, uiszczenie za niskiej kwoty podatku, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań podatkowych, błędów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych itd.

Polecany wzór pisma: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Pismo wyjaśniające do Urzędu Skarbowego – wzór
 1. POLECAM WZÓR PISMA.