Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA? Konsekwencje nieopłacenia rachunku za prąd w terminie są bardzo dotkliwe dla każdego klienta, dlatego o możliwości wniesienia wniosku o rozłożenie płatności na raty warto pomyśleć niezwłocznie po otrzymaniu faktury za energię elektryczną.

Z opcji tej skorzystają między innymi klienci firmy ENERGA. Prośbę o rozłożenie rachunku za prąd w przypadku tego przedsiębiorstwa należy obowiązkowo złożyć na piśmie wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku wraz z uzasadnieniem, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Jak uregulować wysoki rachunek za prąd z ENERGA?

Po otrzymaniu bardzo wysokiego rachunku za prąd z firmy ENERGA wielu klientów tego przedsiębiorstwa zastanawia się, jak poradzić sobie z takim zadłużeniem. Jedną z dostępnych opcji jest między innymi wzięcie pożyczki, która pozwoli uregulować rachunek jednorazowo. Podstawową wadą tego rozwiązania są jednak jego koszty, czyli wysokość odsetek. 

Znacznie korzystniejszą opcją jest więc zawarcie porozumienia bezpośrednio z wierzycielem, czyli z dostawcą energii elektrycznej. W przypadku firmy ENERGA wysoki rachunek za prąd można:

 • odroczyć, tj. przesunąć jego termin płatności,
 • rozłożyć na raty.

Rozwiązania te są bezkosztowe, a pozwalają konsumentowi wyjść z trudnej sytuacji materialnej. Należy pamiętać jednak, że wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA nie zawsze zostanie zaakceptowany. Wszelkie tego typu prośby rozpatrywane są indywidualnie. Dostawca energii pod uwagę bierze natomiast:

 • historię płatności klienta – czy regulował dotychczasowe rachunki terminowo?
 • sytuację finansową klienta,
 • możliwość uregulowania rat za zaległe rachunki przy jednoczesnym opłacaniu rachunków bieżących.

Jedynie w przypadku, kiedy firma będzie pewna, że klient poradzi sobie z regularnym opłacaniem rat i bieżąco otrzymywanych faktur, wyrazi zgodę na płatność ratalną i ustali z odbiorcą energii elektrycznej dokładny harmonogram spłat.

Jak rozłożyć rachunek za prąd na raty w ENERGA?

Rozłożenie rachunku za prąd na raty wymaga podjęcia bezpośredniego kontaktu z firmą ENERGA. Taki kontakt można podjąć:

 • osobiście w jednej z placówek,
 • telefonicznie,
 • elektronicznie – internetowy panel klienta,
 • mailowo,
 • pocztą tradycyjną.

Zasadniczo, ENERGA wymaga, aby wniosek o rozłożenie rachunku na raty przyjmował formę pisemną. Dokument można przygotować w oparciu o wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA, który uwzględnia:

 • dane firmy,
 • dane klienta,
 • wysokość zadłużenia,
 • uzasadnienie wniosku,
 • proponowany harmonogram spłaty ratalnej,
 • własnoręczny podpis,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w formie załączników.

Uzasadnienie wniosku o rozłożenie rachunku na raty należy podzielić z kolei na kilka części. Po pierwsze, konieczne jest wytłumaczenie, dlaczego konsument nie jest w stanie opłacić faktury jednorazowo. Po drugie, wskazane jest wyjaśnienie, jak płatność ratalna pomoże odbiorcy energii uregulować dług oraz jakimi źródłami klient zamierza ją sfinansować. 

Pismo o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA musi zawierać zatem szczegółowy, ale i rzeczowy opis sytuacji materialnej, finansowej i życiowej odbiorcy energii. W zależności od okoliczności w takim uzasadnieniu można odnieść się do:

 • faktu utraty pracy,
 • konieczności zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej,
 • zdarzeń losowych, jak zalanie, pożar mieszkania, wypadek,
 • choroby czy niepełnosprawności – również członka rodziny.

Jeśli zaś chodzi o dostępne źródła finansowania w przypadku ratalnej spłaty rachunku za prąd, to mogą to być między innymi świadczenia socjalne, jak zasiłek celowy z OPS.

Czym skutkuje brak terminowej płatności rachunku za prąd?

Rachunek za prąd nieopłacony w terminie skutkuje przede wszystkim naliczeniem odsetek za zwłokę, czyli podwyższeniem kwoty długu. Zanim firma „odetnie” prąd klientowi, wielokrotnie wezwie go do uiszczenia płatności, ostrzegając o dalszych konsekwencjach zaniedbania.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo może wstrzymać dostawy energii do domu klienta, jeśli ten zalega z płatnościami dłużej niż 30 dni pod warunkiem uprzedniego wezwania go do dokonania płatności w ostatecznym terminie 14 dni. Wstrzymanie dostaw energii może wiązać się także z rozpoczęciem procedury windykacyjnej i wpisaniem konsumenta na listę dłużników. Z kolei wznowienie dostaw wymaga:

 • uregulowania wszelkich zaległych płatności wraz z odsetkami,
 • uregulowania opłaty dodatkowej za wznowienie dostaw.

Jak widać, konsekwencje takiego zaniedbania są bardzo dotkliwe dla każdego klienta. Tymczasem odbiorca energii może łatwo ich uniknąć. Złożenie wniosku o rozłożenie rachunku za prąd na raty jest darmowe.

Nie wymaga gromadzenia dokumentacji czy przechodzenia skomplikowanej procedury, jak ma to miejsce przy sprawdzaniu zdolności kredytowej w procesie wnioskowania o pożyczkę bankową.

Poza tym płatność ratalna wobec dostawcy energii zwykle nie wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek, a koszty pożyczki czy kredytu (odsetki, prowizja, marża) bardzo często są na tyle wysokie, że znacząco pogarszają sytuację finansową konsumenta. 

Warto pamiętać przy tym, że zaległa faktura nie jest jedynym problemem odbiorcy energii, ponieważ ma on obowiązek regularnego opłacania rachunków bieżących bez względu na to, czy rozłoży zaległą płatność na raty, czy nie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENERGA