Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENEA

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd w ENEA? Klient firmy ENEA po otrzymaniu wysokiego rachunku za prąd nie jest skazany na konieczność zaciągnięcia kredytu czy pożyczki w celu dokonania płatności. Może złożyć bowiem wniosek o prolongatę faktury lub o rozłożenie rachunku na raty.

To, czy firma energetyczna zgodzi się na takie rozwiązanie, zależy w głównej mierze od historii współpracy z danym odbiorcą energii elektrycznej. Jeśli do tej pory konsument regularnie opłacał faktury, może liczyć na pozytywną decyzję dostawcy prądu. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku wraz z uzasadnieniem, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Jak poradzić sobie z wysokim rachunkiem za prąd z ENEA?

Ponieważ ceny energii elektrycznej stale rosną, wielu dostawców prądu proponuje swoim klientom rozmaite rozwiązania, które mają pomóc im w terminowej spłacie należności. Niekiedy są to takie formy pomocy jak umorzenie czy obniżenie wysokości odsetek, umorzenie części lub całości należności, przedłużenie terminu płatności oraz właśnie rozłożenie rachunku na raty.

Każda firma podchodzi nieco inaczej do tematu zaległych faktur, dlatego warto skontaktować się ze swoim dostawcą energii niezwłocznie po otrzymaniu wysokiego rachunku.

W przypadku firmy ENEA dostępnymi rozwiązaniami są przede wszystkim:

 • prolongata płatności rachunku,
 • rozłożenie rachunku na raty. 

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENEA rozpatrywany jest indywidualnie, w oparciu o historię płatności danego klienta. Przedsiębiorstwo może wziąć pod uwagę także aktualną sytuację finansową odbiorcy energii i jego możliwości finansowe w kontekście regularnej spłaty rat, przy jednoczesnym opłacaniu faktur bieżących. Jeśli klient ma dobrą historię płatności – nigdy nie zalegał z płatnościami – może liczyć na decyzję pozytywną. 

Jak rozłożyć na raty rachunek z ENEA?

Aby rozłożyć płatność rachunku za prąd z ENEA na raty, trzeba podjąć bezpośredni kontakt z firmą drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną czy osobiście, udając się do jednej z placówek przedsiębiorstwa.

Sam wniosek o rozłożenie rachunku na raty najlepiej przygotować na piśmie, ponieważ firma będzie chciała dołączyć go do dokumentacji klienta. Prośbę można sporządzić w oparciu o nasz sprawdzony wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENEA, który uwzględnia między innymi:

 • dane przedsiębiorstwa,
 • dane klienta,
 • wysokość zadłużenia,
 • uzasadnienie prośby,
 • propozycję harmonogramu spłat.

Zasadniczo, każdy wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty jest skierowany do klientów indywidualnych i powinien zawierać informacje na temat:

 • przyczyn braku możliwości uregulowania rachunku jednorazowo,
 • wpływu rozwiązania w postaci płatności ratalnej na sytuację finansową klienta,
 • sposobu sfinansowania rat oraz rachunków bieżących. 

Pismo o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENEA wymaga starannego uzasadnienia takiej prośby, a jest nim opis sytuacji materialnej odbiorcy energii. We wniosku można powołać się między innymi na fakt:

 • bezrobocia, utraty pracy, degradacji ze stanowiska,
 • ciężkiej choroby,
 • niepełnosprawności,
 • wypadku,
 • zdarzenia losowego,
 • konieczności zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej. 

Przyczyny trudnej sytuacji finansowej mogą dotyczyć zarówno samego klienta, jak i członków jego rodziny. Jeśli zaś chodzi o wskazanie sposobu, w jaki odbiorca poradzi sobie z płaceniem rat za rachunki zaległe przy jednoczesnym regulowaniu rachunków bieżących, to można powołać się tutaj przede wszystkim na pomoc socjalną, na przykład zasiłek celowy z ośrodka pomocy społecznej.

We wniosku należy podkreślić także, że problemy konsumenta są tymczasowe, a jego dotychczasowa historia płatności nienaganna. 

Konsekwencje nieuregulowania rachunku za prąd w terminie

Dlaczego warto terminowo spłacić zobowiązanie wobec ENEA? Brak płatności za energię elektryczną w terminie skutkuje przede wszystkim podwyższeniem należnej kwoty o odsetki. Na początku dostawca energii będzie upominał klienta, przypominał o konieczności zapłaty, ostrzegał o dalszych konsekwencjach. Zgodnie z przepisami, w przypadku zalegania z płatnością faktury przez okres przekraczający 30 dni, dostawca energii może wezwać klienta do uregulowania płatności w ostatecznym terminie 14 dni.

Po tym czasie ma prawo wstrzymać dostawy energii, czyli “odciąć” prąd dostarczany odbiorcy. Nie są to jednak jedyne konsekwencje nieuregulowanych rachunków. Dług może doprowadzić bowiem do wszczęcia procedury windykacyjnej i wpisania odbiorcy energii na listę dłużników. 

Wszystkich tych skutków można uniknąć, składając wniosek o rozłożenie rachunku na raty. Wniesienie takiej prośby nic nie kosztuje. Z kolei samo rozłożenie rachunku na raty bezpośrednio u dostawcy energii to znacznie korzystniejsze finansowo rozwiązanie niż złożenie wniosku o kredyt czy pożyczkę z wysokim nierzadko oprocentowaniem.  

Rozłożenie płatności na raty pozwala uniknąć popadania w spiralę zadłużenia. Warto wiedzieć bowiem, że przeciąganie takiej sytuacji jedynie zwiększa wysokość długu i może prowadzić do wstrzymania dostaw energii, a ich wznowienie wymaga: uiszczenia wszystkich należności wobec firmy oraz uregulowania opłaty dodatkowej za wznowienie dostaw prądu.

Konsekwencje nieterminowej płatności są zatem bardzo nieprzyjemne dla odbiorcy energii, a podjęcie próby rozłożenia płatności na dogodne raty nie stanowi wielkiego wyzwania, choć oczywiście nikt nie ma gwarancji, że jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Zsumowanie informacji

Klienci indywidualni coraz częściej mają problemy z terminowym regulowaniem rachunków za prąd, szczególnie jeśli Urząd Regulacji Energetyki podwyższa systematycznie ceny prądu.

Aby rozłożyć rachunek za prąd w ENEA, należy złożyć w zakładzie energetycznym stosowny wniosek, w którym poprosimy o rozbicie rachunku za prąd na kilka równych płatności, można też prosić o odroczenie płatności w czasie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd ENEA