Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd TAURON

Kategorie: , Tag:

16.00 

Po otrzymaniu wysokiego rachunku za prąd odbiorca energii nie jest skazany na konieczność zaciągania długu w firmie pożyczkowej czy w banku. W pierwszej kolejności powinien wziąć pod uwagę możliwość rozłożeniu rachunku na raty bezpośrednio u dostawcy energii.

Klienci firmy TAURON o takim rozwiązaniu mogą przeczytać na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa, która w jasny sposób określa zasady udzielania tej formy pomocy.

Aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd w TAURONIE, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku wraz z przykładowym uzasadnieniem.

Jak rozłożyć na raty rachunek za prąd TAURON?

Wysoki rachunek za prąd od firmy TAURON można rozłożyć na raty, pod pewnym warunkiem. Przedsiębiorstwo informuje swoich klientów, iż w przypadku zapłaty po terminie, warto skontaktować się z firmą indywidualnie w celu uniknięcia przykrych konsekwencji opóźnienia. Z kolei możliwość rozłożenia rachunku na raty TAURON opisuje w następujący sposób:

Standardowo Klient raz w roku po wpłaceniu 50% należności otrzymuje zgodę na spłatę pozostałej kwoty w dwóch ratach.

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy złożyć wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd TAURON, kontaktując się z firmą drogą elektroniczną, czy też przesyłając pismo pocztą tradycyjną. Można również porozumieć się z przedsiębiorstwem telefonicznie lub osobiście – w jednym z oddziałów – przed złożeniem wniosku. 

Inne opcje, które warto rozważyć, to złożenie prośby o:

 • umorzenie odsetek w części lub w całości,
 • obniżenie wysokości odsetek,
 • prolongatę terminu płatności.

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne zgadzają się nawet na takie rozwiązania, jak umorzenie części należności, czasowe wznowienie dostaw energii elektrycznej po „odcięciu” klienta od prądu czy zawieszenie procedury windykacyjnej. Każda sprawa jest jednak rozpatrywana indywidualnie, a takie formy pomocy stosuje się rzadko, w uzasadnionych przypadkach. 

Jak napisać wniosek o rozłożenie rachunku w TAURON?

Pismo z prośbą o płatność ratalną najkorzystniej jest przygotować w oparciu o sprawdzony wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd TAURON. Taki druk uwzględnia między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane przedsiębiorstwa,
 • dane klienta,
 • wysokość należności (długu),
 • prośbę o rozłożenie rachunku na raty z propozycją harmonogramu spłaty,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis klienta.

Wniosek powinien wyjaśniać, dlaczego klient nie jest w stanie w danym momencie uiścić płatności w całości oraz w jaki sposób rozłożenie rachunku na raty pozwoli mu tego dokonać. Wskazane jest również podanie informacji o dostępnych źródłach „finansowania” takich rat. Pomoc finansową konsument może uzyskać natomiast między innymi od gminy czy takich organów jak MOPS, czy GOPS.

Pismo o rozłożenie na raty rachunku za prąd TAURON powinno wskazywać na fakt, że klient spełnia ogólne warunki – przede wszystkim korzysta z tej formy pomocy pierwszy raz w danym roku. Składając wniosek, trzeba być też gotowym na uregulowanie połowy należności jednorazowo – pozostałą część dzieli się na dwie raty. 

Ponieważ każde pismo mimo wszystko rozpatrywane jest indywidualnie, między innymi w oparciu o dotychczasową historię płatności faktur, czy aktualną sytuację finansową klienta, we wniosku warto uwzględnić dokładny opis swojej sytuacji materialnej, finansowej czy życiowej (jeśli ma wpływ na kondycję finansową konsumenta).

Odbiorca może wskazać zatem, że podstawą złożenia wniosku o rozłożenie rachunku na raty jest:

 • utrata pracy przez niego lub innego członka rodziny, który prowadzi z nim gospodarstwo domowe,
 • konieczność zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej,
 • ciężka choroba/niepełnosprawność klienta lub członka rodziny i związane z tym stanem koszty,
 • zdarzenie losowe, np. pożar domu i konieczność jego wyremontowania.

Dlaczego warto złożyć wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty?

Wniosek o ratalną płatność rachunku za prąd nic nie kosztuje, a pomaga odbiorcy energii uniknąć popadania w spiralę długu. Można bowiem w celu pokrycia wysokiego rachunku za prąd zaciągnąć kredyt czy pożyczkę, jednak oprocentowanie takich źródeł finansowania jest zazwyczaj bardzo wysokie. Tymczasem dostawca energii elektrycznej może podzielić rachunek za prąd na raty bez oprocentowania. 

Z pewnością nie należy również zwlekać z podjęciem działań w sytuacji, kiedy po otrzymaniu rachunku konsument wie, że nie będzie w stanie uregulować go w terminie. Sam TAURON zachęca klientów do niezwłocznego skontaktowania się z firmą w celu rozwiązania takiego problemu. Brak terminowej płatności prowadzi bowiem do:

 • podwyższenia kwoty rachunku o odsetki,
 • wezwania klienta do zapłaty z ostatecznym terminem 14 dni na uregulowanie płatności wraz z odsetkami (po 30 dniach zwłoki),
 • wstrzymania dostaw energii elektrycznej,
 • wpisania klienta na listę dłużników,
 • rozpoczęcia procedury windykacyjnej,
 • obciążenia klienta kosztami dodatkowymi związanymi ze wznowieniem dostaw energii – dopiero po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat.

Należy pamiętać również, że rozłożenie płatności na raty nie zwalnia klienta z obowiązku terminowego opłacania kolejnych faktur. Jeśli więc we wniosku odbiorca energii elektrycznej proponuje przedsiębiorstwu konkretny harmonogram spłaty, powinien mieć na uwadze również inne wydatki, w tym rachunki bieżące.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd TAURON