Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna prawnego dla osoby starszej, jeśli istnieją ku temu ważne powody. Jednym z nich może być niezdolność do dbania o własne interesy majątkowe czy potrzeby życiowe.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej dotyczy wyznaczenia osoby, która w imieniu seniora będzie w stanie dokonywać za niego czynności prawnych. 

Złożony do sądu wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej prowadzi do powołania opiekuna spośród osób bliskich seniora. W pierwszej kolejności jest to małżonek lub krewny.

Jeśli w otoczeniu seniora brak jest osób, które mogłyby sprawować taką funkcję, sąd zwraca się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona. Należy pamiętać, że opiekunem prawnym może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Do przygotowania pisma sądowego w sprawie ustanowienia opieki prawnej można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej.

Warto pamiętać przy tym, że każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, ma obowiązek taką opiekę objąć, ale z ważnych powodów może zostać zwolniony z tego obowiązku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby starszej – wzór