Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej – wzór

16.00 

Aby ustanowić rodzinę zastępczą, musisz złożyć wniosek o rodzinę zastępczą w odpowiednim urzędzie. Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej może być składany w urzędzie gminy, powiatu lub w ośrodku pomocy społecznej. W Polsce wniosek taki należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Po złożeniu wniosku urząd wszczyna postępowanie weryfikacyjne, w ramach którego sprawdzane są możliwości i warunki, jakie rodzina zastępcza może zapewnić dziecku, które przyjmie. W razie potrzeby urząd może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub wizytę w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej (np. wniosek dziadków o rodzinę zastępczą dla wnuka) zostanie rozpatrzony pozytywnie i rodzina zastępcza zostanie formalnie ustanowiona. Natomiast w przypadku odmowy ustanowienia rodziny zastępczej – wnioskodawca może złożyć odwołanie.

Warto pamiętać, że ustanowienie rodziny zastępczej jest poważnym zobowiązaniem i wymaga dużego zaangażowania!
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej – wzór