Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wzór

Kategorie: ,

16.00 

Warunkowe umorzenie postępowania to szczególny sposób zakończenia postępowania karnego. Polega on na warunkowym, czyli próbnym zwolnieniu sprawcy czynu zabronionego od ponoszenia kary. 

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wiąże się z jednoczesnym nałożeniem na sprawcę obowiązków próby, wskazanych w kodeksie karnym.

Sprawca może wykorzystać wzór wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, jeśli zależy mu na tym, aby pozostać osobą niekaraną w świetle prawa.

W przypadku zaakceptowania wniosku przez sąd, orzeczenie nie podlega bowiem wpisaniu do kartoteki skazanych Krajowego Rejestru Karnego.

Na wniosek o warunkowe umorzenie postępowania sąd może ustanowić dla sprawcy okres próby o długości od 1 roku do 3 lat. W tym czasie sprawca znajduje się zwykle pod dozorem kuratora.

Co więcej, ma on obowiązek naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Warunkowe umorzenie postępowania może wiązać się także z nałożeniem na sprawcę dodatkowych obowiązków, np. poddania się terapii.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wzór