Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem wzór

16.00 

W każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd, można żądać udzielenia zabezpieczenia. Dotyczy to również spraw rozwodowych. Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem ma na celu powierzenie opieki nad małoletnim wskazanej osobie na czas postępowania sądowego. Pismo podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł. 

Wypełniony wzór wniosku o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem powinien wskazywać na to, kto ma sprawować opiekę nad małoletnim. Konieczne jest też uzasadnienie takiego żądania.

Przykładowo, matka dziecka może domagać się przekazania dziecka pod jej opiekę z uwagi na fakt karmienia piersią.

Co ważne, wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem może złożyć każda ze stron sprawy rozwodowej. Poza tym sąd ma prawo udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania. 

Zatem wniosek w tej sprawie można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w trakcie postępowania o rozwód. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powód może złożyć też w pozwie o rozwód (wtedy nie podlega on opłacie dodatkowej), a pozwany w odpowiedzi na pozew o rozwód. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem wzór