Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Osoba małoletnia nie może zawrzeć związku małżeńskiego bez zezwolenia. Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez małoletnią składa się do sądu opiekuńczego (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich).

Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania wniosku będzie sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, czyli małoletniej, a właściwie jej rodziców.

Do przygotowania stosownego pisma w tej sprawie można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Wniosek podlega opłacie sądowej.

W jego uzasadnieniu należy przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie wnioskodawcy wraz z dowodami na ich poparcie.

Przykładowo, wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa może wskazywać, że rozwój psychiczny i fizyczny małoletniej pozwalają na zawarcie małżeństwa.

Przesłanką udzielenia zgody na zawarcie związku małżeńskiego może być, chociażby ciąża małoletniej, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ważną przyczyną uzasadniająca wydanie zgody będzie też poważna choroba jednego z przyszłych małżonków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa – wzór