Wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Osoby małoletnie zamknięte w zakładzie poprawczym mogą ubiegać się o pierwszą przepustkę najczęściej dopiero po upływie 3 miesięcy kary. Stosowny wniosek w tej sprawie należy kierować do dyrektora zakładu.

W przypadkach uzasadnionych, dyrektor zakładu może na wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego, udzielić takiej przepustki przed upływem 3 miesięcy.

Podobne zasady stosuje się przy udzielaniu wychowankom urlopu. Na wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego dyrektor zakładu analizuje zachowanie dziecka i zasięga opinii psychologa lub pedagoga.

Pismo zostaje rozpatrzone pozytywnie, jeśli małoletni dobrze sprawował się w okresie poprzedzającym złożenie wniosku. Co ważne, przed wydaniem przepustki, wychowanek wraz z wychowawcą opracowuje zwykle swój program pobytu na przepustce.

Wypełniając wzór wniosku o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego, warto pamiętać, że po powrocie do zakładu wychowawca będzie sprawdzał zachowanie dziecka w trakcie trwania przepustki i sporządzi odpowiedni wpis do jego akt osobowych.  

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zgodę na wydanie przepustki dla małoletniego – wzór