Wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Pracodawca zawsze jest organizatorem stażu, również w przypadku stażu z urzędu pracy. To właśnie na wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu taka forma zatrudnienia może zostać przedłużona o kolejne miesiące, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy łącznie.

Z reguły, wniosek o przedłużenie stażu najpierw składa stażysta do pracodawcy, a dopiero później pracodawca w imieniu stażysty do urzędu pracy.

Jak każde podanie, również wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu powinien zostać odpowiednio umotywowany. Od treści uzasadnienia zależeć będzie, czy rozpatrujący wniosek starosta zgodzi się na przedłużenie stażu.

Wśród argumentów może pojawić się więc chęć rozszerzenia programu stażu celem nabycia przez stażystę dodatkowych umiejętności lub chęć utrwalenia tych umiejętności, które stażysta już nabył. 

Do przygotowania pisma w sprawie stażu warto wykorzystać wzór wniosku pracodawcy o przedłużenie stażu, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi informacjami i własnym uzasadnieniem. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek pracodawcy o przedłużenie stażu – wzór