Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela to pismo, które opiekunowie sporządzają w imieniu małoletnich uczniów. Wniosek może dotyczyć nauczyciela grupy przedszkolnej, ale też nauczyciela pracującego w szkole podstawowej czy w liceum.

Najczęściej dotyczy pedagoga, który zajmował się klasą w ramach zastępstwa, czyli tymczasowo, przez okres kilku miesięcy. 

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela należy odpowiednio uzasadnić. W przypadku młodszych uczniów argumentami, które przemawiają za pozostawieniem pedagoga. są przede wszystkim: więź między dziećmi a nauczycielem, zaufanie dzieci do nauczyciela, dobry kontakt dzieci z nauczycielem.

Natomiast w przypadku uczniów starszych do tych argumentów dołączają zwykle: wzbudzanie szacunku i sympatii, stosowanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, pomaganie dzieciom w uzyskiwaniu lepszych wyników w nauce. 

Nasz wzór wniosku rodziców o pozostawienie nauczyciela należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Pismo adresuje się do dyrektora placówki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór