Wypisanie dziecka z przedszkola wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Wypisanie dziecka z przedszkola wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniego pisma przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Pisemną rezygnację składa się na ręce dyrektora placówki.

Takie same zasady dotyczą zarówno rezygnacji z przedszkola publicznego, jak i prywatnego, przy czym w tym drugim przypadku obowiązywać będą zapisy zawartej z placówką umowy.

Ta może przewidywać natomiast konieczność zachowania okresu wypowiedzenia, a tym samym pokrywania opłat za 1 – 3 miesiące od złożenia rezygnacji.

Wypisanie dziecka z przedszkola jest dokumentem, w którym należy zawrzeć dane własne, dane dziecka, a także termin rezygnacji z pobierania nauki w danej placówce. Uzasadnienie rezygnacji nie jest konieczne i nie wpływa na skuteczność wypisu.

Warto jednak poinformować dyrektora i nauczycieli grupy o planach wypisania dziecka z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wzór wypisania dziecka z przedszkola został opracowany tak, aby maksymalnie ułatwić rodzicom przejście przez tę procedurę. Druk wystarczy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie placówki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypisanie dziecka z przedszkola wzór