Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

16.00 

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, dotyczących umów o pracę na czas nieoznaczony. Rozwiązanie takiej umowy może odbyć się za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem.

W pierwszym przypadku strony same ustalają dowolny termin rozwiązania umowy, a w drugim przypadku strony obowiązuje okres wypowiedzenia oznaczony w przepisach KP.

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia nie zwalnia go z obowiązku ich odbycia, dlatego praktyki trzeba kontynuować później w innym miejscu pracy. O ich przerwaniu pracodawca informuje z reguły szkołę oraz rodziców/opiekunów prawnych praktykanta. 

Wzór wypowiedzenia umowy o praktyki przez ucznia wystarczy wypełnić swoimi danymi osobowymi, datą i miejscem sporządzenia oświadczenia. Uzasadnienie wypowiedzenia nie jest konieczne, kiedy z pismem występuje praktykant. Inaczej jest w przypadku pracodawcy, który ma obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy pracownikowi-praktykantowi. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór