Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór

16.00 

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości powinno przyjmować formę pisemną. Zakończenie współpracy z pośrednikiem odbywa się na zasadach określonych w samej umowie i w przepisach Kodeksu cywilnego.

Jest to czynność jednostronna, dlatego dla swojej skuteczności nie wymaga uzyskania zgody drugiego podmiotu.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawartej na czas nieoznaczony wymaga zachowania okresu wypowiedzenia, natomiast umowę zawartą na czas określony można zerwać tylko w określonych przypadkach związanych z rażącym naruszeniem jej postanowień.

Warto pamiętać, że przedterminowe wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości może wiązać się z karami umownymi.

Wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości to oświadczenie woli, które wystarczy wypełnić i podpisać, a następnie przesłać na adres biura nieruchomości.

Najlepiej dopełnić tej formalności listownie, uzyskując przy tym potwierdzenie nadania przesyłki lub złożyć wypowiedzenie osobiście, prosząc o potwierdzenie przyjęcia dokumentu na osobnej kopii.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór