Wyrównanie dodatku stażowego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Dodatek stażowy to inaczej dodatek za wysługę lat. Do okresów pracy uprawniających do dodatku wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy i inne udowodnione okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Aby nastąpiło wyrównanie dodatku stażowego, pracownik musi przedstawić więc dokumenty, które potwierdzają dodatkowy okres zatrudnienia. Pracodawca ma wtedy obowiązek wypłacić pracownikowi wyrównanie za maksymalnie 3 lata wstecz.

Wyrównanie dodatku stażowego zostało precyzyjnie opisane w przepisach kodeksu pracy.

Wynika z nich, że wyrównanie należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca, w którym pracownik powinien otrzymać wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały go w danym miesiącu. 

Chociaż wypłata wyrównania powinna nastąpić automatycznie po przedstawieniu pracodawcy odpowiednich dokumentów, niekiedy pracownik zmuszony jest złożyć w tej sprawie wniosek, którym ponagli przełożonego. Wzór wyrównania dodatku stażowego ułatwia przygotowanie takiego pisma. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wyrównanie dodatku stażowego – wzór