Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Kategorie: ,

16.00 

Zanim sprawa długu trafi do sądu, wierzyciel powinien wezwać dłużnika do uregulowania zobowiązania. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty to nic innego jak formalne pismo, które stanowi zapowiedź skierowania sprawy do sądu, a jednocześnie jest dowodem na podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu.

Bez takiego pisma wierzyciel nie mógłby wystąpić na drogę sądową.

Dobrze sporządzone ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty często pozwala uniknąć postępowania sądowego. Groźba skierowania sprawy do sądu stanowi bowiem silny czynnik motywacyjny dla dłużnika.

W odpowiedzi na takie pismo z reguły reguluje on swoje zobowiązanie, aby uniknąć zajęcia komorniczego i konieczności pokrycia dodatkowych kosztów. 

Wezwanie do zapłaty musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, dlatego warto przygotować je w oparciu o nasz wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty.

Najważniejszą częścią pisma jest wskazanie kwoty długu i terminu spłaty, a także numeru konta do dokonania przelewu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty