Wzór pisma o odprawę pieniężną

Kategorie: ,

16.00 

Odprawa pieniężna należy się pracownikom zwalnianym z przyczyn zależnych od pracodawcy, jeśli firma zatrudnia co najmniej 20 osób. Taka odprawa pełni rolę rekompensaty za brak możliwości zarobkowania.

Nie jest ona wypłacana w firmach, które zatrudniają mniejszą liczbę pracowników. Nie należy się również pracownikowi, który sam zwalnia się z pracy. Pismo o odprawę pieniężną nie jest wymagane, ale w sytuacji, kiedy pracodawca uchyla się od obowiązku wypłaty, warto je sporządzić.

Należy pamiętać, że wzór pisma o odprawę pieniężną można wykorzystać nie tylko przy zwolnieniu grupowym, ale również przy zwolnieniu indywidualnym. Środki należą się każdej osobie zatrudnionej, jeśli jej umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn istniejących po stronie pracodawcy, np. w związku z likwidacją stanowiska. 

Aby upomnieć się o należną odprawę, pracownik może sporządzić pismo o odprawę pieniężną, w którym wezwie pracodawcę do zapłaty. Wysokość takiej odprawy w przypadku zwolnień grupowych wynosi maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pisma o odprawę pieniężną