Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

16.00 

Jak napisać odwołanie od upomnienia za abonament RTV? Odwołanie od upomnienia za abonament RTV to rozwiązanie, z którego warto skorzystać po otrzymaniu pisma w tej sprawie. Zgodnie z przepisami, za odbiorniki radiowe i telewizyjne należy uiszczać bowiem regularne opłaty – abonament RTV.

Co więcej, każdy posiadacz takiego urządzenia powinien uprzednio zarejestrować je w placówce operatora pocztowego, gdyż za niedopełnienie tego obowiązku grozi mu bardzo wysoka kara grzywny (30-krotność miesięcznej opłaty abonenckiej).

Jak napisać odwołanie od upomnienia za abonament RTV? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – który pobierzesz u góry↑

Obowiązki posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych

Nie każdy ma świadomość, że posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, zgodnie z którymi:

 1. Właściciele odbiorników radiowo-telewizyjnych mają obowiązek zarejestrować każdy posiadany sprzęt tego typu w placówce operatora publicznego – Poczta Polska.
 2. Właściciele odbiorników radiowo-telewizyjnych muszą płacić za ich używanie abonament w stawce miesięcznej lub rocznej.

Abonament RTV jest świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym. Przedawnia się dopiero po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności (zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Jeśli więc abonent nie ureguluje swojego zobowiązania, nie ma co liczyć na jego umorzenie. Kara grozi mu również za samo niezarejestrowanie posiadanych odbiorników. Jest ona wymierzana w stałej stawce – w wysokości 50-krotności miesięcznego abonamentu – bez względu na to, jak długo właściciel odbiornika posiada dane urządzenie.

Zasady płatności abonamentu RTV

Każdy ma obowiązek zarejestrowania swojego odbiornika radiowego lub telewizyjnego w ciągu 14 dni od jego nabycia. W tym momencie rodzi się obowiązek opłacania miesięcznego lub rocznego abonamentu. Co ciekawe, opłaty te nie są uiszczane za oglądanie telewizji czy słuchanie radia, ale za sam fakt posiadania urządzeń, które to umożliwiają.

Każdy abonent płaci określoną stawkę uniwersalną, niezależną od ilości posiadanych odbiorników. Dotyczy to jednak wyłącznie osób prywatnych, ponieważ firmy obowiązuje osobny abonament za każdy użytkowany odbiornik.

Miesięczna stawka abonamentu RTV nie jest wysoka – to kwota około 20 zł. Niemniej jednak wiele osób unika obowiązku rejestracji posiadanych odbiorników lub nie zdaje sobie sprawy z istnienia takich przepisów. Kontrowersyjny jest też fakt, że abonament trzeba płacić niezależnie od tego, czy z posiadanych urządzeń faktycznie się korzysta.

Co więcej, za odbiornik radiowo-telewizyjny uznawany jest nie tylko domowy telewizor i radioodtwarzacz, ale również, chociażby radio zamontowane w samochodzie. Oznacza to, że w praktyce abonament powinien uiszczać właściwie każdy obywatel.

Oczywiście, istnieją też osoby zwolnione z takiego obowiązku. Odwołanie od abonamentu RTV z pewnością może złożyć:

 • osoba, która ukończyła 75. roku życia,
 • osoba bezrobotna,
 • osoba otrzymująca rentę,
 • osoba otrzymująca zasiłek socjalny,
 • osoba głucha,
 • osoba niedowidząca,
 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności (I grupy).

Kto powinien liczyć się z ryzykiem otrzymania wezwania do zapłaty abonamentu?

Poza wyliczonymi wyżej wyjątkami niemal każde gospodarstwo domowe ma obowiązek uiszczania abonamentu RTV. Osoby, które tego nie robią, powinny liczyć się z faktem, że mogą otrzymać wezwanie do zapłaty abonamentu zaległego (nawet za okres 5 lat wstecz).

Największe ryzyko otrzymania takiego wezwania mają osoby, które:

 • dawniej zarejestrowały odbiornik radiowo-telewizyjny, ale przestały płacić abonament,
 • nigdy nie zarejestrowały odbiornika radiowo-telewizyjnego i nie płaciły abonamentu, co zostanie im udowodnione.

W jaki sposób posiadacz radia lub telewizora może zostać zgłoszony jako osoba, która nie zarejestrowała takiego urządzenia? Kwestia ta leży w gestii pracowników poczty polskiej. To oni są uprawnieni do sprawdzenia, czy w danym domu znajduje się podobne urządzenie.

Oczywiście, żaden obywatel nie ma obowiązku wpuszczenia takiego kontrolera do swojego mieszkania, a sam fakt posiadania anteny na dachu nie jest jeszcze dowodem użytkowania radioodbiornika lub telewizora.

Może dojść jednak do sytuacji, w której listonosz czy kurier pocztowy zostanie wpuszczony do domu podczas doręczania przesyłki, a wtedy – zauważając takie urządzenie – sprawdzi, czy zostało ono zarejestrowane.

Jak nakładane są kary za brak rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego?

Jeśli pracownik pocztowy zgłosi brak rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego obecnego w jednym z gospodarstw domowych, na drodze administracyjnej zostanie wydany nakaz dokonania rejestracji.

Karą za niedopełnienie tego obowiązku jest opłata w wysokości 30-krotności miesięcznego abonamentu i oczywiście konieczność regularnego opłacania abonamentu na bieżąco.

Pismo z nakazem zapłaty może przyjść z Urzędu Skarbowego, dlatego zignorowanie go nie wchodzi w grę – niedopełnienie terminu może zakończyć się egzekucją komorniczą.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty abonamentu?

Odwołanie od wezwania do zapłaty abonamentu RTV nie będzie rozwiązaniem dostępnym dla każdego. Jeśli posiadacz odbiornika nie płaci abonamentu od dawna, a nie dopilnował wyrejestrowania odbiornika, będzie zmuszony do uregulowania swojego długu.

Może jednak postarać się o rozłożenie kwoty zaległości na raty lub o umorzenie przynajmniej części całej sumy. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć do Departamentu Budżetu i Finansów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w Warszawie.

Niektórzy mają jednak możliwość całkowitego uniknięcia kary. Jak się odwołać od upomnienia za abonament RTV? Wystarczy udowodnić, że:

 • nigdy nie rejestrowaliśmy odbiornika RTV i go nie posiadamy,
 • wyrejestrowaliśmy odbiornik RTV i go nie posiadamy,
 • jesteśmy zwolnieni z obowiązku zapłaty abonamentu.

W tym celu wystarczy wypełnić przygotowany przez nas wzór odwołania od upomnienia za abonament RTV i dołączyć do niego stosowne dowody, potwierdzające uzasadnienie pisma, na przykład umowę sprzedaży odbiornika, zaświadczenie o statusie bezrobotnego czy kopię orzeczenia o niepełnosprawności (zależnie od okoliczności).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór