Wzór pismo do sądu o dołączenie dokumentów

Kategorie: ,

16.00 

Do sprawy toczącej się już przed sądem nadal można dołączać istotne w postępowaniu dokumenty. Każdy taki dokument powinien zostać złożony wraz z pismem przewodnim.

Pismo do sądu o dołączenie dokumentów wyjaśnia, jakiej sprawy dotyczą dokumenty i jaki jest cel włączenia ich do toczącego się postępowania. 

Aby złożyć kolejne dokumenty do sądu, strona może wypełnić gotowy wzór pisma do sądu o dołączenie dokumentów, który uwzględnia oznaczenie sygnatury akt, a także dane strony składającej pismo, dane sądu i krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy dokument.

Dla swojej ważności pismo przewodnie potrzebuje jeszcze własnoręcznego podpisu. Sygnatura akt jest konieczna, jeśli sprawa została zarejestrowana pod konkretną sygnaturą.

Gotowe pismo do sądu o dołączenie dokumentów składa się w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem poczty, czyli listem poleconym.

Jeżeli dokument jest pismem procesowym, konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pismo do sądu o dołączenie dokumentów