Wzór podania o przyspieszenie operacji kolana

16.00 

Jak napisać podanie o przyspieszenie operacji kolana? Operacja kolana nie jest z reguły zabiegiem ratującym życie, dlatego większość pacjentów z chorym lub uszkodzonym kolanem zostaje zakwalifikowana jako przypadek stabilny, a to oznacza, że musi cierpliwie oczekiwać na – często bardzo odległy – termin planowanego zabiegu.

Okazuje się jednak, że w okolicznościach pogorszenia stanu chorego możliwe jest wnioskowanie o przyspieszenie ustalonego terminu procedury. Pacjent może więc wystąpić ze specjalnym pismem do dyrektora placówki i postarać się o wcześniejsze przeprowadzenie operacji.

Jak napisać stosowny wniosek? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania – który pobierzesz powyżej↑

Przypadki pilne i stabilne

Kolejki oczekujących na operację w polskich szpitalach są – bez wątpienia – bardzo długie i uciążliwe, dlatego, zanim nadejdzie czas zabiegu, wielu chorych doświadcza znaczącego pogorszenia stanu zdrowia. Niemniej jednak przed wpisaniem ubezpieczonego na listę oczekujących jest on poddawany badaniom i ocenie, a następnie zakwalifikowany jako przypadek:

 • pilny,
 • inny/pozostały, tak zwany stabilny.

Przypadki pilne to przede wszystkim pacjenci, u których długotrwałe oczekiwanie na zabieg wiązałoby się z ryzykiem wręcz śmiertelnym. Natomiast przypadki pozostałe to pacjenci w stanie stabilnym, czyli chorzy, którzy są w stanie poczekać na swoją kolej kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat.

Przyspieszenie operacji

Prośba o przyspieszenie operacji kolana to w gruncie rzeczy prośba o ponowne przeprowadzenie badań, dokonanie oceny stanu chorego i zakwalifikowanie go do grupy przypadków pilnych. Tylko w ten sposób można przyspieszyć bowiem termin operacji na NFZ.

W praktyce rozwiązanie to jest dostępne dla tych osób, które doświadczają nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli coś uległo zmianie i pacjent nie może już dłużej oczekiwać na operację, złożenie wniosku do dyrektora szpitala jest wręcz konieczne.

Podanie o przyspieszenie operacji kolana składa się w tym szpitalu, w którym ma odbyć się procedura. Najlepiej przełożyć je bezpośrednio na konkretnym oddziale. Jeśli zostanie odpowiednio uzasadnione, dyrektor, ordynator czy kierownik oddziału powinien rozpatrzyć je pozytywnie.

Zmiana kolejki oczekujących

Warto pamiętać, że pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie terminu operacji kolana nie jest jedynym rozwiązaniem, jakie leży w zasięgu chorego. Zawsze ma on bowiem szansę zapisać się do kolejki oczekujących na zabieg w innym szpitalu.

Zdarza się, że niektóre placówki sprawniej radzą sobie z planowanymi procedurami, dzięki czemu mogą zaoferować chorym mniej odległe terminy. Tymczasem ubezpieczony nie ma obowiązku zgłaszania się na zabieg w szpitalu zgodnym z miejscem zamieszkania czy zameldowania. Jeśli podróż nie stanowi dla niego problemu, może zapisać się na listę oczekujących do placówki na drugim końcu kraju.

Przed zmianą szpitala chory powinien jednak zrezygnować ze swojego miejsca w zajętej już kolejce. Po pierwsze dlatego, że nie może zajmować dwóch kolejek jednocześnie. Po drugie dlatego, że tylko w ten sposób może odzyskać skierowanie na operację. Poza tym, zgłaszając chęć rezygnacji, zwalnia miejsce, a tym samym termin zabiegu, dla innego oczekującego w kolejce pacjenta.

Należy mieć też na uwadze, że czasami jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest skorzystanie z oferty prywatnej placówki. Co prawda będzie to związane z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, ale z pewnością pozwoli szybciej poddać się zabiegowi i odzyskać pełną sprawność.

Jak napisać wniosek o przyspieszenie operacji kolana?

Wniosek o przyspieszenie planowanego zabiegu na NFZ najprościej jest przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór podania o przyspieszenie operacji kolana, a następnie przesłać lub zanieść do wybranego szpitala.

Dokument powinien uwzględniać przynajmniej takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego pacjenta,
 • dane adresata wniosku,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

Najważniejszą częścią pisma jest jego uzasadnienie, czyli argumenty, które wskazują na fakt, że pacjent wymaga wcześniejszego przeprowadzenia zabiegu – przekwalifikowania z przypadku stabilnego na przypadek pilny. Wniosek powinien sugerować więc, iż doszło do znaczącego, nagłego pogorszenia stanu zdrowia chorego. W przypadku operacji kolana warto powołać się na:

 • brak reakcji na leki przeciwbólowe i silny ból, który utrudnia normalne funkcjonowanie,
 • brak reakcji na zalecone ćwiczenia i rehabilitację,
 • uniemożliwienie pacjentowi samodzielnego poruszania się,
 • uniemożliwienie pacjentowi wykonywania pracy zarobkowej.
Chore kolano może wywoływać ból i odbierać pacjentowi możliwość swobodnego przemieszczania się, a to często skutkuje nie tylko pogorszeniem jakości życia, ale wręcz uniemożliwieniem wykonywania pracy fizycznej.

Odwlekanie operacji prowadzi też do powstania nieodwracalnych zmian i/lub do zmniejszenia szans na powrót do pełnej sprawności. W takiej sytuacji chory z pewnością powinien wnioskować o przyspieszenie terminu planowanego zabiegu, gdyż później jego przeprowadzenie może okazać się już bezcelowe.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór podania o przyspieszenie operacji kolana