Wzór protokołu badania wyłącznika ppoż

16.00 

Protokół badania wyłącznika ppoż ma na celu wykazanie, że przeprowadzono test działania tego elementu. Wyłącznik przeciwpożarowy odpowiada za odcięcie prądu w budynku, w którym prowadzona jest akcja ratownicza.

Nie odcina od jednak zasilania niektórym niezbędnym w tym czasie urządzeniom i instalacjom, na przykład wentylacji pożarowej. Jego sprawne działanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa strażakom i ewakuującym się ludziom. 

Protokół badania wyłącznika ppoż sporządza się nie rzadziej niż raz w roku. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje o lokalizacji wyłącznika, o oznakowaniu wyłącznika, o stanie technicznym aparatu i obwodów elektrycznych, a przede wszystkim o sprawności tego elementu. 

Wzór protokołu badania wyłącznika ppoż może wykorzystać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. W treści dokumentu uwzględnia się między innymi opis stanu technicznego urządzenia, lokalizację przycisków sterujących i rozdzielni elektrycznej, a także opis oznakowania wyłącznika.

Na wypełnionym druku elektryk powinien złożyć swój podpis i pieczątkę potwierdzającą jego kwalifikacje.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór protokołu badania wyłącznika ppoż