Wzór umowy kupna sprzedaży roweru

16.00 

Umowa kupna sprzedaży roweru to bardzo przydatny dokument — w szczególności wtedy, gdy rower będący przedmiotem wymiany jest wiele wart i zależy nam, aby transakcja przebiegała zgodnie z prawem.

Podczas formułowania takiej umowy należy pamiętać, aby umieścić w niej wszystkie istotne punkty. Zobacz, jakie elementy powinien zawierać odpowiednio sporządzony dokument.

Umowa kupna sprzedaży roweru — o tym należy pamiętać

Podczas zakupu wymarzonego roweru warto zadbać o wszystkie kwestie prawne transakcji. Jeśli sprzedawcą jest przedsiębiorca, to on powinien zadbać o wypełnienie dokumentacji. W przypadku dokonywania zakupu od osoby fizycznej umowa kupna sprzedaży roweru może być dostarczoną przez jedną ze stron.

Taki dokument powinien zawierać między innymi:

  • dane stron umowy (imię i nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego, adres),
  • datę oraz miejsce zawarcia umowy,
  • cenę oraz dokładny opis roweru będącego przedmiotem sprzedaży,
  • podpisy obu stron.

Jeżeli rower posiada widoczne wady, warto zaznaczyć to w umowie i dopisać, że kupujący jest świadomy stanu technicznego przedmiotu — w przeciwnym wypadku nabywca będzie mógł się domagać dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi.

Dlaczego warto zawrzeć pisemną umowę kupna-sprzedaży roweru?

Umowa kupna-sprzedaży roweru na piśmie powinna zostać sporządzona i podpisana w dwóch identycznych egzemplarzach — dla obu stron transakcji. Dzięki temu zarówno kupujący, jak i sprzedający będą świadomi, w jakim stanie był rower podczas przeprowadzenia transakcji, a umowa w formie dokumentu będzie zabezpieczeniem dla obu stron w przypadku ewentualnego konfliktu.

Dzięki niej kupujący będzie mógł dochodzić swoich praw, jeśli znajdzie zatajoną wadę roweru. Uczciwy sprzedający, który wymienił w umowie wszystkie rzeczywiste wady, nie musi obawiać się nieuczciwych ruchów ze strony nabywcy.

Warto pamiętać, że gdy kupujemy rower za kwotę wyższą niż 1000 złotych, a sprzedającym jest osoba prywatna, to obowiązuje nas podatek PCC. Jego wysokość wynosi 2% wartości przedmiotu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór umowy kupna sprzedaży roweru