Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej

16.00 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są dla nieletnich niedostosowanych społecznie, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, odpowiednio dobranych metod pracy oraz specjalnego wychowania.

W MOW dziecko może zostać umieszczone między innymi na wniosek rodzica. Jednak wniosek o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej rodzice składają nie do MOW, a do sądu opiekuńczego. 

Po rozmowie z kuratorem do spraw nieletnich lub sędzią rodzinnym rodzic może złożyć wniosek o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej, jeśli nie radzi sobie z jego wychowaniem.

Wskazaniem do umieszczenia małoletniego w MOW mogą być między innymi ucieczki z domu, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków czy wagarowanie.

Do przygotowania pisma sądowego warto wykorzystać wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej, który uzupełnia się między innymi orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz odpisem aktu urodzenia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej