Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Kategorie: , Tag:

16.00 

Dłużnik zawsze ma możliwość negocjowania wysokości swojego długu czy terminu jego spłaty. Dotyczy to również zaległości czynszowych, na przykład w mieszkaniu komunalnym czy socjalnym.

Wniosek o umorzenie zadłużenia czynszowego można złożyć do administracji budynku lub bezpośrednio do prezydenta miasta. Pismo należy odpowiednio uzasadnić. 

Złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego nie zawsze skutkuje faktycznym umorzeniem całej kwoty długu. Może doprowadzić jednak do umorzenia jego części, umorzenia odsetek czy też rozłożenia długu na raty.

Niekiedy na skutek złożenia takiego wniosku dłużnik otrzymuje dodatek mieszkaniowy. Może liczyć też na obniżenie aktualnej stawki czynszu lub odroczenie obowiązku spłaty długu. 

Do przygotowania pisma z prośbą o umorzenie długu warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego.

Podanie należy uzasadnić, odnosząc się do swojej sytuacji życiowej i materialnej. Wskazane jest także podkreślenie, że dłużnik regularnie spłacał dług rozłożony na raty.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego