Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala

16.00 

Umowę najmu terminala można wypowiedzieć jak każdą inną umowę najmu. Jeśli kontrakt został zawarty na czas nieokreślony, strony mogą rozwiązać go za wypowiedzeniem w każdym momencie.

W przypadku zawarcia umowy na czas określony, wypowiedzenie dopuszczalne jest tylko w określonych przypadkach. Wypowiedzenie umowy najmu terminala wiąże się z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia. 

Właściciel urządzenia może złożyć przedsiębiorcy wypowiedzenie umowy najmu terminala, jeśli ten zalega z płatnościami za co najmniej dwa pełne okresy płatności, używa sprzętu niezgodnie z umową lub przeznaczeniem, a także, gdy podnajmuje terminal osobom trzecim.

Natomiast najemca może wypowiedzieć umowę najmu terminala w przypadku, gdy operator nie wywiązuje się z postanowień umowy, na przykład nie udostępnia usług, za które przedsiębiorca mu płaci. 

Wypowiedzenie umowy najmu musi przyjmować formę pisemną. Dokument można przygotować więc w oparciu o przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala płatniczego.

Pismo należy doręczyć drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wypowiedzenia umowy najmu terminala