Zaświadczenie o studiowaniu – wzór

16.00 

Zaświadczenie o studiowaniu to dokument wydawany przez dziekanat uczelni na wniosek studenta. Takie pismo jest niezbędne na przykład w celu wzięcia kredytu studenckiego czy ubiegania się o pomoc finansową, między innymi z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zaświadczenie o studiowaniu powinno zawierać dane osobowe studenta oraz dane uczelni. Pismo z reguły wskazuje również na kierunek i rok studiów. Informuje także o celu wystawienia dokumentu. O wydanie zaświadczenia student prosi pracowników dziekanatu ustnie lub pisemnie. 

Wzór zaświadczenia o studiowaniu to gotowy do wypełnienia druk, który ułatwia przygotowywanie tego typu dokumentów w okresie, kiedy zgłasza się po nie duża liczba studentów. Pismo wystarczy uzupełnić zmiennymi danymi osobowymi studenta, podpisać i opatrzyć pieczątką.

Coraz częściej zaświadczenia wydawane są nie tylko w tradycyjnej formie pisemnej, ale również w formie elektronicznej. W tym drugim przypadku przyjmują zwykle postać skanu dokumentu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zaświadczenie o studiowaniu – wzór