Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa użyczenia lokalu nie musi przyjmować formy pisemnej, jednak w przypadku użyczenia lokalu na cel prowadzenia działalności gospodarczej zawarcie jej w formie pisemnej jest konieczne, nawet jeśli umowa jest zawierana pomiędzy osobami bliskimi.

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny będzie niezbędna, aby przedsiębiorca mógł zarejestrować firmę w CEIDG.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG przedsiębiorca składa oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości. Jeśli jego siedzibą ma być lokal użyczony od na przykład od rodziców, takim tytułem prawnym będzie umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny.

Użyczenie lokalu polega na jego bezpłatnym użytkowaniu, jednak jeśli użyczający prowadzi w nim działalność gospodarczą, użyczenie staje się dla niego przychodem i wymaga rozliczenia się z fiskusem.

Również z tego względu umowę użyczenia warto sporządzić na piśmie, wypełniając nasz gotowy wzór umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny – wzór